Navigace

Obsah

Současnost obce

 

Obec má 2 místní části.Kuřimské Jestřabí a Blahońov. K obci též náleží část osady Chytálky. V současné době zde trvale žije cca.160 obyvatel všech věkových skupin. Věkovou strukturou patří k těm mladším. Děti navštěvují školu i školku v Dolních Loučkách. Zde se nachází i zdravotní středisko. V obci působí spolky a zájmová združení Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek Újezd u Tišnova. Sbor dobrovolných hasičů společně s Obecním úřadem je pořadatelem různých kulturních akcí, např. Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský den, Obecní den, Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou besídkou a pod. V současné době probíhá v obci přestavba bývaleho zemědělského objektu na víceúčelový objekt občanské vybavenosti, kde najdou zázemí pro volnočasové aktivity jak spolky tak občané obce. Obec je provozovatelem vodovodu, je zde možnost připojení na zemní plyn a má zpracován projekt kanalizace a ČOV a podporuje rozvoj infrastruktury pro výstavbu domů rodinného bydlení. Komunální odpad je svážen pomocí svozových nádob (popelnic). Občané mají možnost využítí velkoobjemových nádob na tříděný odpad a biodpad. V případě objemného odpadu, elektrospotřebičů, železa a pod. lze využít sběrný dvůr. 

 

Územní plán obce včetně regulativů, inženýrské sítě, informace z Katastru nemovitostí lze získat v odkazu "MAPA OBCE", nebo přímo zde:

http://geosense.cz/geoportal/kurimske-jestrabi/?lang=cs

 

Občanská vybavenost

 

 

Dopravní dostupnost

http://www.idsjmk.cz/jrady/163.pdf?date=13.12.2015

 

Odpadové hospodářství

Svozové termíny popelnic pro rok 2016 - zde ke stažení