Kuřimské Jestřabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Služby v obci

 

Prodej čerstvého pečiva

každé úterý a pátek od 10:30-10:45 u Obecního úřadu formou pojízdné prodejny.

 

Dopravní dostupnost

Autobusová linka IDS-JMK č. 163 Tišnov - Velká Bíteš , s návazností na další spoje vlak+bus

  • Jizdní řád k nahlédnutí:

https://content.idsjmk.cz/jrady23/163.pdf

 

Odpadové hospodářství

komunální odpad svážen ve 14-ti denních cyklech - popelnice

  • v obci 3 stanoviště na tříděný odpad - plasty, papír, sklo, oděvy, bioodpad
  • nápojové kartony a AL plechovky od nápojů vhazujte do žlutých kontejnerů
  • možnost využití sběrého dvoru - objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, železo
  • obec podporuje likvidaci bioodpadu prostřednictvím domácího kompostování. Občané mají možnost zapůjčení drtiče pro štěpkování větví a podrcení vzrostlejších rostlin atd.

Třídění odpadů

 

Termíny svozů komunálního odpadu pro obec

Kuřimské Jestřabí a Blahoňov pro rok 2023

Vývozní den: každou lichou středu

 

Datum vývozů:

4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,

29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.,

21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8.,

13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11.,

22.11., 6.12., 20.12.


 

Kontejner na použité oleje a tuky z domácností je umístěn u Obecního úřadu. V žádném případě nelejte do kanalizace!

Dále jsou Vám k dispozici sběrná místa na plast, papír, sklo a textil.

Děkujeme, že správně třídíte.

 

Na sběrném místě tříděného odpadu nacházejícího se směrem k multifukčnímu centru je umístěn černý kontejner na směsný komunální odpad pro návštěvníky chatové oblasti a chalupáře, kteří nemají popelnici.

Kontejner na SKO pro chalupáře

RE-USE centrum Tišnov