Obsah

Projekty spolufinancované Jihomoravkým krajem v roce 2019:

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravkého kraje pro rok 2019:

DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Název projektu:

Přestavba zemědělské stavby na víceúčelový objekt občanské vybavenosti-kulturní dům/6.etapa

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 250 000,- Kč

Celkové předpokládané výdaje 552 859,- Kč

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,  Dotační program - individuální dotace

"Opěrná zeď ke zpevnění ujíždějícího svahu"

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 100 000,- Kč

Celkové předpokládané výdaje 150 000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty spolufinancované Jihomoravkým krajem v roce 2019:

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,  Dotační program v oblasti vodního hospodářství

"Nástavba vodojemu - úpravna vody"

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 626 800,- Kč

Celkové předpokládané výdaje 890 000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty spolufinancované Jihomoravkým krajem v roce 2018:

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravkého kraje pro rok 2018:

DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Název projektu:

Přestavba zemědělské stavby na víceúčelový objekt občanské vybavenosti-kulturní dům/5.etapa

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 250 000,- Kč

Celkové předpokládané výdaje 525 000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty spolufinancované Jihomoravkým krajem v roce 2018:

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,  Dotační program v oblasti vodního hospodářství

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 2 122 300,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekty spolufinancované Jihomoravkým krajem v roce 2017:

 

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravkého kraje pro rok 2017:

DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Název projektu:

Přestavba zemědělské stavby na víceúčelový objekt občanské vybavenosti-kulturní dům/4.etapa

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 200 000,- Kč

Celkové předpokládané výdaje 518 218,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje na období 2017 -2020:

Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Z poskytnutých prostředků dojde k dovybavení 6-ti členů zásahové jednotky - 6 ks zásahových přileb, 6 ks zásahového oděvu, 6 ks zásahových rukavic, 6 ks zásahové obuvi, 1 ks proudnice Tajfun Profi, 1 ks motorové pily zn. Stihl, 1 ks autolékarničky pro hasičské automobily. 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 112 000,- Kč

Celkové předpokládané výdaje 160 000,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Obnova ovocných dřevin v obci Kuřimské Jestřabí

Poskytnutí finanční podpory na výsadbu a následnou péči o 30 kusů ovocných dřevin v katastrálním území Kuřimské Jestřabí .

Financováno Jihomoravským krajem 33 000,- Kč

Celkové výdaje 33 000,- Kč